Security Consultancy & Training

ing Ruben Zeegers CISSP CIPM CBP RSE

Security Consultancy & Training

ing Ruben Zeegers CISSP CIPM CBP RSE

Security professionaliseren

Mijn naam is Ruben Zeegers en sinds 2007 begeleid ik organisatie met het verder professionaliseren van fysieke beveiliging, informatiebeveiliging en privacy. Dit doe ik onder de naam Zeta Security. Ik help opdrachtgevers met het formuleren van beleid, het uitvoeren van risicoanalyses, het verbeteren van de organisatorische maatregelen en het implementeren van maatregelen. 

Security Consultancy

Mijn naam is Ruben Zeegers en sinds 2007 begeleid ik organisaties met het verder professionaliseren van fysieke beveiliging, informatiebeveiliging en privacy. Dit doe ik onder de naam Zeta Security. Ik help opdrachtgevers met het formuleren van beleid, het uitvoeren van risicoanalyses, het verbeteren van de organisatorische maatregelen en het implementeren van maatregelen.

Security Training

Elke organisatie is uniek en heeft daarmee ook andere risico’s. Om goed de organisatie-eigen risico’s te kunnen analyseren en passende maatregelen te kunnen nemen is het van belang dat organisaties over de juiste kennis beschikken. Training is hier een belangrijk onderdeel van. In 2019 ben ik gestart met de Certified BIO Professional, een training specifiek gericht op informatiebeveiliging bij de Nederlandse overheid. De training is gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging overheid en daarmee ook nauw verbonden met de ISO27001. Meer informatie overr training en certificering op https://bio-training.nl

Niets duurt voort behalve verandering.

Heraclitus, Grieks filosoof

Organisaties zijn voortdurend aan verandering onderhevig. Om in control te blijven moeten onze security maatregelen ook meeveranderen.

Scroll to Top