Advies op maat Verbeteren door samen te werken Training van medewerkers

Information Security


Veel organisaties worstelen met informatiebeveiliging. Hoe kan informatiebeveiliging binnen onze organisatie worden gewaarborgd? Hoe zorgen we dat risico's beheersbaar worden en dat de kosten van maatregelen proportioneel zijn? Welke risico's loopt onze organisatie rondom de Meldplicht Datalekken en de boetes die de Autoriteit Gegevensbescherming kan opleggen? Zeta Security kan uw organisatie ondersteunen met het inventariseren van risico's, formuleren van beleid en het opstarten van een proces waarmee u meer grip en zicht krijgt op informatiebeveiliging binnen uw organisatie. Neem contact op om vrijblijvend kennis te maken.

Business Security

Uw organisatie staat voorop, uw primaire proces is leidend. Maar u wilt de continuïteit van uw organisatie wel beschermen tegen ongewenste incidenten. Welke risico's lopen we? Hoe kunnen we ons hiertegen beschermen zonder dat dit de business in de weg zit? Zeta Security kan uw organisatie hiermee ondersteunen door het implementeren van een integrale security aanpak. Wij ondersteunen organisaties met het uitvoeren van risico analyses, het formuleren van securitybeleid en het verbeteren van toegangsbeheer, cameratoezicht, bewustwording, procedures en het inrichten van incidentenregistratie. Neem contact op om vrijblijvend kennis te maken.

People Training

Beveiligingsrisico's veranderen als gevolg van nieuwe ontwikkelingen en organisatorische wijzigingen. Om de continuïteit van uw organisatie te waarborgen en aan de kwaliteitseisen van opdrachtgevers te blijven voldoen is het opleiden van personeel noodzakelijk. Zeta Security geeft training op het gebied van security. De trainingen zijn bedoeld voor medewerkers die zich bezighouden of gaan bezighouden met de coördinatie en sturing van informatiebeveiliging op tactisch en strategisch niveau in de organisatie. Ook zonder ervaring is deelname mogelijk. Meer informatie zie Training Of neem contact op om vrijblijvend kennis te maken.

Welkom bij Zeta Security

Sinds 2007 actief in het begeleiden van organisaties met het verbeteren van Beveiliging en Informatiebeveiliging.